CHUỖI SỰ KIỆN mừng sinh nhật Ultimate VIệt Nam

by ultimate on Aug 24, 2023 - 11:37 AM +07

CHUỖI SỰ KIỆN mừng sinh nhật Ultimate VIệt Nam

THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN : TỪ 25/8/2023 ~ 28/8/2023

①NẠP ĐÚNG MỐC: mỗi mốc nạp được 3 lần trong ngày (không cộng dồn các mốc trước đó)

 • Mốc nạp 300 cash được tặng 2 Lucky stone 14
 • Mốc nạp 500 cash được tặng 1 Lucky stone 16
 • Mốc nạp 1,000 cash được tặng 3 Lucky stone 16
 • Mốc nạp 2,000 cash được tặng 4 Lucky stone 161 Lucky stone 18
 • Mốc nạp 5,000 cash được tặng 11 Lucky stone 164 Lucky stone 18
 • Mốc nạp 7,000 cash được tặng 12 Lucky stone 16 7 Lucky stone 18
 • Mốc nạp 9,000 cash được tặng 14 Lucky stone 16 9 Lucky stone 18

 ②TÍCH LŨY NẠP:

P/s: Người chơi sẽ tổng lại số cash đã nạp trong 4 ngày và báo cho GM để được nhận thêm phần thưởng

( Sẽ được nhận tất cả phần thưởng của các mốc trước )

 • Tích nạp 500 cash được tặng 4 Lucky stone 16 + 200 fame
 • Tích nạp 900 cash được tặng 1 rồng Orange hoặc nếu đã có rồng Orangge thì sẽ nâng cấp lên Black + 200 fame + 3 GREEN GEM (12)
 • Tích nạp 1,500 cash được tặng 1 rồng Black hoặc nếu đã có rồng Black thì sẽ nâng cấp lên Gold + 300 fame + 3 GREEN GEM (14)
 • Tích nạp 4,000 cash được tặng 1 rồng Gold hoặc nếu đã có rồng Gold thì sẽ nâng cấp lên Red + 500 fame+ 3 PURPLE GEM (15)
 • Tích nạp 6,000 cash được tặng 1 rồng Red hoặc nếu đã có rồng Red thì sẽ nâng cấp lên White + 700 fame + 3 PURPLE GEM1 (16)
 • Tích nạp 8,000 cash được tặng 1 rồng White hoặc nếu đã có rồng White thì sẽ nâng cấp lên Elder + 1200 fame + 3 PURPLE GEM2 (17)
 • Tích nạp 20,000 cash được tặng 1 rồng Elder + 1 set ts ultimate + 2 YELLOW GEM (18)

③Khuyến mãi cash 100% khi nạpDầu trang