CHUỖI SỰ KIỆN tháng 7

by ultimate1 on Aug 28, 2023 - 8:17 PM +07

Thời gian : Ngày 4/07/2023- 6/7/2023

Mở bán giới hạn vật phẩm mới trên web◆

Mở bán một số vật phẩm được giảm giá với số lượng giới hạn và duy nhất trong tháng TỪ 19:00 ~ 23:00 trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

 

②SỰ KIỆN TÍCH TIÊU

+ Mức tiêu dùng 900 cash nhận được 2 Lucky stone 16 + 200 fame

+ Mức tiêu dùng 1.500 cash nhận được 1 rồng cam + 200 fame hoặc nếu đã có rồng Cam sẽ được nâng cấp lên Black

+ Mức tiêu dùng 4.000 cash nhận được 1 rồng Black + 300 fame hoặc nếu đã có rồng Black sẽ được nâng cấp lên Gold

+ Mức tiêu dùng 6.000 cash nhận được 1 rồng Gold + 500 fame hoặc nếu đã có rồng Gold sẽ được nâng cấp lên Red

+ Mức tiêu dùng 8.000 cash nhận được 1 rồng Red + 700 fame hoặc nếu đã có rồng Red sẽ được nâng cấp lên White

+ Mức tiêu dùng 15.000 cash nhận được 1 rồng White + 1200 fame hoặc nếu đã có rồng White sẽ được nâng cấp lên rồng ELDER DRAGONIC RELIC

 

Lưu ý: Người chơi sẽ tổng lại số cash đã tiêu trong 3 ngày và báo cho GM để được nhận thêm phần thưởng( Sẽ được nhận tất cả phần thưởng của các mốc trước )

 

Khuyến mãi cash:

Khi nạp <5000cash sẽ được khuyến mãi thêm 20% giá trị.

Khi nạp >=5000 cash sẽ được khuyến mãi thêm 30% giá trịDầu trang